Om Bjerck og Brendø Maskin

Bedrifta vart stifta 1. januar 2011 då Bjerck Entreprenør AS og Brendø Transport AS vart slått saman. Bjerck og Brendø Maskin AS er eigd av Atle Bjerck og Børge Brendø, som begge har over 25 års erfaring i faget.

Bjerck og Brendø Maskin AS er medlem i Maskinentreprenørenes Forening og har sentral godkjenning i tiltaksklasse 2 for grunn og betongarbeid.

Vi er godkjend opplæringsbedrift og har i dag tre lærlingar. Bjerck & Brendø har ein allsidig maskin- og bilpark som gjer oss eigna for både små og større oppdrag. Kundane våre er lokale firma, stat og kommune i tillegg til privatpersonar.