Bjerck og Brendø Maskin AS

BB Maskin er lokalisert i Flora kommune, og er eit entreprenørselskap med over 25 års erfaring i det lokale markedet. Med dyktige fagfolk, moderne maskinpark og lang erfaring utfører vi alt fra mindre oppdrag til større prosjekt.

Vi er godkjend opplæringsbedrift og har i dag tre lærlingar. Bjerck & Brendø har ein allsidig maskin- og bilpark som gjer oss egna for både små og større oppdrag. Kundane våre er lokale firma, stat og kommune i tillegg til privatpersonar.

Ta kontakt for spørsmål og nærare avtale.

Tenester

Gravearbeid
Transport
Kranbiloppdrag
Landmåling med GPS
Natursteinsmuring
Salg av masser
Anleggsgartnerarbeid
Betong- og murerarbeid