Bjerck og Brendø Maskin AS
Industrivegen 28
6900 Florø

T: 907 96 074
E: post@bbmaskin.no

Atle Bjerck
Generelle henvendelser og grunnarbeid

T: 907 96 074
E: atle@bbmaskin.no

Børge Brendø
Transport og masser

T: 952 33 890

Harry Marius Sund
Anleggsleder

T: 482 23 422
E: harry@bbmaskin.no

Ernst Amundsen
Kranbiloppdrag

T: 901 98 422

Lena Rundereim
Kontormedarbeider

T: 905 22 488
E: lena@bbmaskin.no